Arbete både ute och inne denna vecka

Vissa veckor är mer variationsrika än andra.

Denna vecka är det flera digitala möten, bl a planeringsmöte för Nordbi men även s k webinarier, d v s föreläsningar via on-line, bl a om Covid-19, MTO, Is och islossning, Balans inom akademin, Partnerskapsdag mm.

Sen ska jag omarbeta en vägledningsdokument. Det är en vägledning för hur man ska transportera flytande kväve och kolsyreis inomhus på ett säkert sätt. Det gäller transporter i kulvert inom UmU Campus.

På onsdag gäller det helt annat arbete utomhus. Det är båttransport av folk från Länsstyrelsen för utsättning av lekgrus för harr. Det är ett grus som prepararetas med fluoriserande färg. Syftet är att se hur vågor och is i höst och vinter kommer att påverka gruset vid lämpliga lekbottnar för harr. Normalt ska vågor och is skrubba rent gruset från växande alger mm under vintern så att gruset är bart när harren leker på våren.

Om vädret medger, d v s det är lugnt och inget regn ska jag också byta vindmätare på väderstationen. Vi tror att vindmätaren har någon skada då den ger lägre vindvärden än kringliggande mätstationer, t ex Bjuröklubb, Revet i Holmsund och Nordvalen. Då måste man fälla masten genom att lossa färstbultarna och montera en vinsch för att fälla ner masten. Sen lossas vindhjulet och dess anslutningar och den nya mätaren sätts fast och ansluts. Sen kan masten vinschas upp och bultas fast igen.