Idag börjar jag med höstens honungsarbete

Det har varit mycket annat arbete i höst. Skattlådorna från skattningen av samhällena har därför fått stå och vänta med lägre prioritet. Nu är det dock hög tid att börja slunga och bereda honungen, innan den kristalliserar i vaxkakorna på ramarna.

Efter slungningen väntar grov- och finsilning. Därefter kan honungen omröras varje dag för att kristalliseringen ska komma igång jämnt och fint. När den börjar bilda en mjuk och krämig mjuk konsistens kan den tappas på burk.

På grund av den svala sommaren, framför allt i juni och juli är årets honungsskörd bara cirka hälften av förra årets skörd. Därför bör honungsberedningen gå ganska fort i år. Förhoppningen är därför att årets honung ska vara klar innan jul.

Avtäckning av vax från täkta celler på ramarna
Perforening av celler i kakorna inför slungningen
Påfyllning av ramar i slungan
Honungen rinner ur slungan och silas genom durkslag