Mycket tid framför datorn i Coronatid

Först en helg med elektroniskt möte med SRFs representantskap. Hela lördagen var det 6 tim temamöte med lunchpaus. Därefter följde möten med arbetsgrupperna och på kvällen blev det en social e-aktivitet. Sen på söndag fm hölls det formella Representantskapsmötet under 4 tim.

Mötet genererade också arbete i form av att lägga upp fjärrmappar i Google-drive för två av SRFs arbetsgupper, så att alla deltagare kan komma åt och läsa all gemensam information.

Veckan inleddes sen med två lika intensiva dagar med nästan bara datorarbete och Zoom-möten. Tidvis blev det två möten parallellt. Det var ett morgonmöte om arbetsmiljö och riskbedömning, en heldagskonferens om tvärvetenskaplig forskning med föreläsningar och workshops kring en helhetsbild av olika transformationer i naturen och samhället på olika nivåer, ett möte med Nordbis avelskommitté, ett veckomöte med Med fak kansli, en föreläsning om den sneda könsfördelningen inom akademin och olika strategier att förändra detta.

Då är det bra med dubbla datorer. Det är också bra med dubbla skärmar. Det blir effektivt då man kan ha flera olika fönster uppe samtidigt för att få överblick.

Hann också med en kort sväng med tömning av kompostmaskinen och att röra honungen några gånger om dagen.