Ovädret i korta drag

Snöovädret i början av veckan gav i medel ca 35 cm snö (35 mm i smält form) här på Holmön, vilket förvånande nog är mindre än på fastlandet. När det är öppet hav och ett snöväder kommer med pålandsvind brukar det bli en rejäl snökanon, som i regel ger mer snö här än på fastlandet.

Den kraftiga ostliga vinden, med ca 18-20 m/s i medelvind och över 24 m/s i byarna, medförde omfattande snödrev. Med denna ovanliga vindriktning kom snön att dreva på ett annat sätt. Snön kom att läggas av i drivor på ställen, där det normalt inte bildas drivor, och det var nästan renblåst på ställen där det vanligen bildas stora drivor.

Den mätpunkt för snödjup, som jag har för SMHI, har valts för att visa medelsnödjup vid de vanligaste vindriktningarna vintertid (N och S). Den visar nu betydligt mindre snödjup än förväntat. Snödjupet vid mätpunkten har bara ökat med ca 15 cm under ovädret. Däremot finns drivor, som är 1½ m djupa, på flera ställen i närheten, och på andra ställen i närheten, finns nästan renblåsta områden.