Rekognosering av isen idag

Undersökningar av den fasta packisen (röd på Holmöportalens israpport) visar att den snöfria isen är 10 – 15 cm. Det finns dock stora områden med dålig kvalitet på isen med många fickor med öppet vatten under snöbryggor mellan isflaken. Dessa bryggor kan vara upp till 1 x 2 m eller mer. Det är därför direkt farligt att ge sig ut i den hopsjuvade isen, där det är svårt att se var det inte finns is under snön utan att det bara är en snöbrygga. Risken att gå igenom är överhängande.