Isrekognosering

Stakning skoterled
Hopsjuvad is med nysnö

Även idag har vi ägnat större delen av den ljusa tiden åt att rekognosera isen i västra Kvarken.

Den kalla nysnön som kommit de senaste dagarna har gjort att det är mycket svårt att upptäcka de dåliga områden i den hopsjuvade isen, som finns längs strömfåran ända från Veaögern och upp mot Lillhälla. Det finns många snöbryggor mellan isflaken med öppet vatten under.

Söder därom (i det mörklila området på iskartan på Holmöportalens israpport) är det däremot bättre is. Utförligare isbeskrivning finns i israpporten.

Rek till fots

Idag lyckades vi hitta göra ett spår från Veaögern upp till Norrfjärden. Utanför Veaögern fick vi lov att först reka till fots och borra för att kolla istjocklek innan det var säkert att köra vidare. Ut från Veaögern är det smalt och krokigt med sämre isförhållanden runt omkring. På vissa ställen upp mot Truthällgrunden är det ganska tunn is än så länge.

Under eftermiddagen blåste det upp och drog in snöbyar så att sikten försvann och snödrevet blåste bort skoterspåret.

Det är definitivt inte läge att ge sig up på isen om man inte är flera och vana och väl utrustade.