Isrek även idag

Stöpa på isen

Dagens isrek blev kortvarig. Utanför Veaögern kunde vi konstatera att isen blivit mycket sämre och att det kommit upp ca 10 dm flödvatten.

Efter undersökning till fots konstaterades att isen försämrats så mycket att vi valde att vända, särskilt som snöfallet och vinden tilltog. Det medförde att sikten försvann helt. Vinden skapade snödrev, som blåste bort skoterspår och fotspår inom bara några minuter.

Under återfärden från Veaögern längs iskanten upp till Bergudden kunde vi konstatera att det bildats mycket flövatten i skoterpåret. Vi fick lov att köra upp en nytt spår längre upp mot land för att slippa stöpan.

Vi vänder
Sikten minimal