Skoterled

Arbete skoterled

Idag kom besked att Kommunen, Regionen och Länsstyrelsen kommer att bekosta en skoterled i vinter. Det bli Länsstyrelsen som kommer att stå som ansvarig och upphandla entreprenaden.

Isen är OK för en skoterled. Arbetet med uppmärkning och daglig ismätning kommer att påbörjas så snart som möjligt. Det kan dock dröja några dagar innan leden är fullständigt uppmärkt enligt gällande norm.

Läs mer