Stöpa nära land

Vattenståndet i havet stiger just nu och väntas stiga lite mer innan det sjunker till helgen. Röd linje är observationer och grön och blå linje är kort och lång progons. Det stigande vattnet har medfört att det bildas åtskilligt med stöpa längs isen nära land längs med västra sidan av Holmön.

Det som kör skoter längs spåret till Norrfjärden rekommenderas att köra uppe på landkallen mellan Bergudden och Veaögern.