Februari också nederbördsrik

Vädret i februari 2021 har varit mer nederbörsrik än medel under de senaste 10 åren. Vi har fått 62,9 mm nederbörd, varav mer än 95 % som snö under de 20 dygn som det varit nederbörd. Medelnederbörden i februari under de senaste 10 åren är 43,6 mm.

Totalt sett har vi mycket mer snö än normalt och det är snödjupsrekord sedan mätningarna började 2003. Den 24 februari uppmättes 88 cm. Det tidigare rekordet var 75 cm från februari 2018.

Det har också varit kallare än normalt i februari. Medeltemperaturen har varit – 9,4 grader, medan medel under de senaste 8 åren är – 4,4 grader.