Skarp stöpis på ytan

Vattenståndet har sjunkit och det har varit – 6 grader i natt. Det har torkat upp och frusit ihop. Den mjuka ytan med stöpa på spåret, som fanns i går em, har frusit åt. Överst finns nu ca 5-10 cm frusen stöpis, sen vatten 5-10 cm, innan kärnisen underst. Ingen större förändring av istjockleken sen igår. Rekade också i VV-kroken och kunde konstatera att isen är mer än 20 cm, men att det fortfarande finns hål med öppet vatten inne i området med hopsjuvad is.

Isspännet minskar ytterligare. Is har släppt i söder av isspännet och iskanten går nu från Rössgrundet åt NV mot Skeppsviksfjärden, norr om Bjuren. I ett isområde i söder, som sträcker sig i en båge upp mot Gåsflötakallen och över mot norra delen av Skeppsviksfjärden, är det mycket stöpa och här finns flera sprickor. Risken är överhängande att även detta område släpper snart. Längre norrut på orörd is har stöpan frusit till stöpis ca 5 cm och med ett vattenskikt på 5 cm innan kärnisen under. Det gör att isenytan bär att färdas på så länge det är kallt.