Ismätning och bunkring idag

Skarpt med mycket blåis

Föret på isen är skarpt. Långa sträckor är det blåis. Det gäller att välja väg så man kör på de snöflcäkar som finns för att få smörjning till glidskenorna. Idag blev det ismätning mitt ute i Kvarken och mot Norrfjärdssidan. Passade också på att bunkra bränsle och andra tyngre förnödenheter, som t ex plantjord till omskolning av sommarens växthusplantor och solrosfrön till våra bevingade vänner. På väg över såg jag också en säl uppe på isen.

Brunkring
Sälen syns som en svart prick mitt i bilden