En fredagssyssla – urtråkig men nödvändig

Avslutar veckan med en urtråkigt men nödvändig syssla. Och för år 2020, en särdeles dyster läsning. Omsättningen har minskat med nästan 40 %.