Isen släpper

Dagens isspaningar visar att vind och högt vattenstånd har medfört stora förändringar av isläget. Detta är den andra snabba höjningen av vattenståndet inom en vecka. Denna gång närmare 50 cm på mindre än ett dygn. Det kulminerade i morse och vattenståndet har nu börjat sjunka något. När nu vattnet sjunker undan bildas en sydgående stöm av vatten som drar med sig isen.

Spricka som från från Bergudden ut mot där isen släpt.

Från strax syd om Veaögern har isen släppt och vidare upp åt NO till mitt för Bergudden mitt i Kvarken och sen vidare in mot Ostölandet. Söder därom är det öppet vatten. Det höga vattenståndet har också fått isen att släppa från land. Det har också bildats en spricka i isen som sträcker sig från Bergudden och ut i Kvarken mot där isen släppt. Det finns således en stor risk att även isen söder om sprickan släpper så det blir isfritt ända upp till Bergudden.

I Vintervägskroken ligger isen fortfarande fast, men en spricka finns mellan den fasta isen och den hopsjuvade drivisen utanför. Det höga vattenståndet har medfört att den yttre isen pressas upp över den inre isen som ligger still och trycks ner. Det har bildas en 3 dm hög, skarp iskant mellan isytorna, med ca 3 dm vatten på den sida av kanten där isen trycks ner.