Isen rör sig

Upptornad is längs sprickan

Under natten har det varit isrörelser. Mer is har släppt i söder och nu går iskanten från norra spetsen av Långögern (vid Jonängkroken) och åt NV närmare Holmön än igår em. Det är således öppet vatten mitt i Kvarken rakt utanför Bergudden.

Issprickan från Kammen och upp mot Lillhälla, som går mellan den fasta isen inne i Vintervägskroken och den hopfrusna drivisen utanför har rört sig. På vissa ställen har isen på var sida tornat upp sig mot varandra längs sprickan och bildat en vall, vilket framgår av bilden.

Iskant vid skoterspåret

Vid skoterspåret har däremot drivissidan glidit upp på den andra sidan och skapat en skarp iskant mot Holmösidan. Kanten är ca 4 dm hög och det finns ca 3 dm vatten med snösörja mot kanten på den sida där isen glider in under den andra sidan. Det innebär att det är besvärligt att ta sig över kanten om man kommer från Holmön.

Eventuellt får vi lov att bygga någon sorts ramp för att ta sig över om isen inte sjunker tillbaka. Vi får avvakta och se vad som händer under dagen och morgondagen.

Isen utanför Lillhälla

Vid Lillhälla finns tre upptornade sprickor och det är mycket blött på isen. En spricka går från Lillhällans nordspets åt NV och en annan parallellt ca 300 m söderut. Sen går en spricka från Sköthälla åt SV. Den sprickan korsar de två andra. Det innebär att ett rektangulärt isområde norr om Lillhälla är löst och omgärdat av sprickor.