Ismätning och posttransport

Idag blev det webmöten med riskbedömning av kemikalier på förmiddagen. Det blev framförallt diskussion om bl a utökade regler för produkter och ämnen med speciell faroklassificering. Vidare även hur man ska förhålla sig till skyddsangivelser i säkerhetsdatablad när man på lab arbetar i dragskåp.

Efter lunch begav jag mig ut på isen för ismätning. Isen är nu lite tunnare på tunnaste stället. I övrigt var det bra före på isen. På återvägen fick posten åka med.

Ismätning och posttransport