Ismätning och varutransport

Ismätning på väg över till Norrfjärden. Varutransport till Lanthandeln på vägen tillbaka.

Post, systemvaror, ägg och bröd rymdes på min doning
Resten fick Peter ta. Rune och B-G hjälper till att lossa varor och packa upp inne i butiken.