Kort isspaning

Idag på förmiddagen blev det en kort tur för isspaning. Under natten har vattenståndet stigit med 30 cm. Det har bl a fått isen vid Bergudden att bryta upp med böljande sjögång i isen. Det har också kommit flödvatten på isen längs stränderna, utom i Vinktervägskroken. Där har istället sprickan vid driviskanten gått upp och där finns nu flödvatten på isen.

Drivis har också kommit upp söderifrån i fickan med öppet vatten söder om det fasta isen. Nu skymtar bara öppet vatten från Bergudden. Isytan har mjuknat under natten då det blivit bildväder och det har kommit någon cm blötsnö. Det är inte alls lika bra före på isen idag.