Öppet hav nu

Efter Ales härjningar i Kvarken i går så är det nu öppet vatten med enstaka områden med drivis.