Trendbrott i mars

Det blev ett trendbrott i vädret under mars månad. Hösten 2020 och första månaderna 2021 var mycket nederbördsrika och milda. I vart fall i jämförelse med ett medelvärde för respektive månad under se senaste åren. Det gäller både nederbörd och temperatur.

Nu vände det och vi fick endast 13 mm nederbörd under mars månad, i jämförelse med ett medelvärde för mars de senaste sex åren på 43 mm. Eftersom vi fått så mycket snö tidigare i vinter så var också det största snödjupet under mars, 78 cm, betydligt större än medelvärdet för de senaste sex åren, som är 46 cm. Det var också något kallare i mars med en medeltemperatur på -2,7 grader, jämfört med -2,2 grader som medelvärde för de senaste sex åren. Lägsta temperaturen var -22 grader, jämfört med medelvädet de senaste sex åren på -17 grader.