Kontroll av bina

Bigården avläggare

Åter en kontroll av bikuporna och myrornas försök att ta över. Det förebyggande årgärderna som jag gjort och fortlöpande gör har radikalt minskat myrangreppen i Toras bigård hemma vid Jongården. Första besöket till bikuporna i Snöcksmyra visade att även dessa samhällen har överlevt vintern och inga myangrepp här.

Det innebär att samtliga mina samhällen har överlevt vintern. Vi får se hur det går nu under den kyliga nu pågående vårsäsongen. Idag, med lätt regn, några plusgrader och snålblåst, var det inte mycket aktivitet på flustrena eller uppe i luften utanför kuporna.