Damina har deltagit i konferens om landsbygdsutveckling

I går onsdag fm genomfördes en digital konferens med workshop för att titta på hur landbygdsutveckling kan ske i Södra Västerbottens kustland. Syftet var att skapa ett underlag för den nya Leaderansökan som södra Västerbottenskustlands leaderområde Urnära ska göra (Läs mer om Urnära). Konferensen samlade ett 50-tal deltagare från Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner. Det var såväl kommunala företrädare, som deltagare från byaföreningar och företag. Damina AB representardes av Olle nygren. Konferensen inleddes med två inspirationsföreläsningar.

Först var det Jan Malmgren som deltog för att inspirera oss genom att berätta om Smarta byar och hur Veberöd arbetat. Han gav en beskrivning av ett byautvecklingsprojekt i Skåne där man arbetet mycket med digitalisering. I samverkan med flera högskolor har man skapat den ”smarta byn”.

Därefter presenterade Stina Haglund, som var processledare, översiktligt de trendspaningar om landsbygdsutveckling, som bl a Kairos Future har gjort. Här beskrev Stina snabbt och översiktligt olika tender inom olika områden. Hållbar miljö och natur, Hållbart socialt samhälle, Samhällskontraktet, Hållbar utveckling, Digitalisering mm. Det som beskrevs kan sammanfattas som GUD – Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. Stina avslutade dock med en lite tankeställare. Har Pandemin fått denna trend att brytas? Har vi börjat bli mer lokala i stället för globala, ruraliserade istället för urbansierade?

Efter dessa inspirationsföreläsningar delade deltarna upp i grupper om 3-4 personer som fick diskutera egna reflektioner över föreläsningarna. Varje grupp fick sammanfatta dessa diskussioner på ”digitala” post-it lappar, som ”sattes upp” under respetive rubrik, på en gemensam digital anslagstavla.

Efter en kort sammanfattning av gruppövningen så delades deltagarna åter upp i små grupper för att göra en SWOT analys över hur vi ser på landsbygdutveckling i vårt närområde. SWOT står för Strength, Weakness, Opportunities, Threats. I en SWOT-analys samlar man fakta som utgör egna styrkor och svagheter samt yttre möjlighteter och hot. Syftet med SWOT-analysen är att skapa ett underlag för den Leaderansökan som Urnära ska skriva för att lämna in för nästa Leaderperiod.