Vädret i maj

Jämfört med de senaste åtta åren har maj varit lite kallare än normalt med en medeltemperatur på 7,5 grader jämfört med åttaårsvärdet på 8,7 grader. Lägsta teperatur var -5,3 grader jämfört med -3,1 gradet. Däremot ligger max temp i maj i år på 23,4 grader över medelvärdet på 21 grader.

Nedelbörden på 44,6 mm ligger däremot väldigt nära medel för senaste åtta åren på 46,6 mm, båda med 12 nederbördsdygn under månaden. På grund av den snörika vintern så var största snödjupet i maj 20 cm avsevärt högre än åttaåremedel på 3 cm. Snön har dock försvunnit i stort sett helt under maj månad.