Mätningar av lösningsmedel

Igår har det varit mätningar av lösningsmedel vid en ny monteringsanläggning, som ska tas i bruk inom kort. Mätningarna avsåg att verifiera att montörernas exponering inte kommer att bli för stor och hur snabbt eventuell exponering avklingar.

Mätningarna omfattade såväl personburen mätning som mätningar med direktvisande instrument.