Stängt på ÅVG även i morgon torsdag

Helena är nu tillbaka i trafik men det är kö på tunga transporter. Under nästa vecka räknar jag med att kunna skicka fulla containrar och få tillbaka tömda kärl och containrar. Jag räknar med att kunna öppna ÅVG igen söndag efter Midsommardagen.