Vädret under Juni

Nedelbörden i juni var 74,3 mm. Den mesta nederbörden kom i mitten av månaden. Som mest fick vi 34.6 mm under natten till den 15 juni. Det ligger avsevärt över medel för de senaste åtta åren som är 49,6 mm. Däremot var det färre dygn med mycket nederbörd, d v s 10 nedebördsdygn mot medel på 12 nederbördsdygn under månaden. Juni har således varit en blötare månad än normalt.

Det var varmt både i början och sluter av månaden. Jämfört med de senaste åtta åren har juni därför varit varmare än normalt med en medeltemperatur på 17,7 grader jämfört med åttaårsvärdet på 14,3 grader. Max tempen i juni i år var 29,8 grader den 9 juni, medan medelvärdet för de senaste åtta åren är 26,4 grader. Lägsta temperatur var 3,1 grader natten till 1 juni att jämföra med åttaårsmedelvärde på 2,2 gradet. Både max och min temperaturen var således högre under juni är medelvärdet för juni under senaste åtta åren.

Läs mer om vädret på Holmön