Arbete på ÅVG

Lossning av flak och montering av invallning/spillskydd i miljöboden.

Invallning för spilloljefat
Spilldurk för golvplacering