Bojen åter ut till havs

Nu har den strandade bojen återbördats ut till havs.

Innehållet i bojen berättar om projektet.
Bojen åter till havs