Denna vecka och nästa webkurs

Denna vecka och nästa ger Damina en webkurs om kemiska hälsorisker för medlemmar i SAMS.

Kursen finns även tillgänglig för de som inte är medlemmar i SAMS. Kursen har då en avgift. När du anmäler dig kommer vi överens om under hur lång tid du vill ha tillgång till kursen. Läs mer.