Skattning av bisamhällena

Årets skattning blev en riktig besvikelse. Nio lådor på sex samhällen, där ett samhälle inte ens var lönt att skatta. Det var massor med tomma ramar i skattlådorna, så de har inte haft för trångt heller. Inte mer än 1½ låda i snitt per samhälle.

Den kalla försommaren är troligtvis en viktig föörklaring till den magra skörden. Drottningarna lade inte så mycket ägg under den kalla persioden i juni och när värme och blomning kom fanns inte tillräckligt med bin och när bistammen vuxit till var en stor del av blomningen över.