I går båttransporter och luftkvalitetsmätning

Dagen inleddes med båttransporter av fågelskådare till och från Stora Fjäderägg. Först 5 pers med 200 kg packning Byviken – Fjäderägg för en veckas vistelse vid fågelstationen, sen Fjäderägg – Norrfjärden 5 pers med 150 kg packning efter en veckas vistelse på stationen och sen en tom returresa hem tillbaka till Byviken. Det blev en härlig båttur i det fina lugna vädret. Under em ökade däremot vinden på markant.

Under em blev det en mätning av luftkvalitet i ett sovrum i en fritidsbostad. Mätningen omfattar provtagning av flyktiga ämnen i luften. Provtagarna sdkickas sen för analys av förekomst av 102 olika flyktiga ämnen.