Septembervädret

Vi fick nästan dubbelt så mycket nederbörd, 99,5 mm, under september som medelvädet, 58,8 mm, för september de senaste 8 åren. Mer än hälften av nederbörden kom under ett tillfälle 23 – 25 september. Då fick vi 59,2 mm. Antalet nederbördsdygn var 15 st, vilket är något mer än medelvärdet på 13 dygn. Även september har således varit betydligt en nederbördsrikare månad än normalt.

Medeltemperaturen under september var 8,4 grader, vilket är lägre än medelvärdet för de senaste åtta åren som är på 10,1 grader. Högsta temperaturen uppmättes den 9 september på 19,3 grader, medan medelvärdet för de senaste åtta åren är 19,7 grader. Den lägst uppmätta temperaturen var natten till den 10 september med -0,1 grader, med antydan till markfrost. Det var precis lika med åttaårsmedelvärdet. Både max och min temperaturen var således lika med eller lägre under september i år än medelvärdena för september under den senaste åtta åren. September 2021 var därmed lite kallare än normalt.

Läs mer om vädret på Holmön