Oväntade och spännande Nobelpriser

Jag blev klart överraskad av årets naturvetenskapliga Nobelpriser. På medicinsidan trodde jag vaccinforskning skulle belönas, men gladdes åt att grundforskning om vår känsel belönades.

På fysiksidan blev det intressant med en så bred motivering, ”förståelse av komplexa fysikaliska system”, att forskning inom olika områden (klimatmodeller och samverkan mellan oordning och fluktuationer) kunde belönas.

Lika oväntat och välmotiverat var kemipriset för organokatalys. Enzymatisk katalys (som t ex styr metabolismen i kroppen) och metallkatalys (t ex avgaskatalysatorer) är ju välkända system för katalys. Organokatalys är det tredje och nyaste katalysbenet. Här kan man förvänta sig snabb utveckling av katalys med små organiska molekyler.

Läa mer om mina funderingar