Ny webkurs

Nu finns en ny webkurs att ta del av. Kursen är fokuserad på mätning av gaser, ångor och aerosoler. Kursen tar upp mätstrategi före mätning, provtagning av gaser och ångor, och aersoler samt strategier under och efter mätning.

Gå till kurspresentationer

Läs inbjudan till kursen