Digital utbildning

Idag har det varit arbete med inspelning av en digital företagsanpassad utbildning om aeosoler i arbetsmiljön. Frågor som: Vad är en aerosol? Hur bildas den? Hur mäter man exponering för aerosler? och Hur bearbetar man resultatet för att presentera i en rapport? kommer att belysas i denna utbildning.