Vädret i oktober

Hösten har varit nederbördsrik, så även oktober. Vi fick 125,3 mm under oktober mot medelvädet i oktober på 78,5 mm de senaste 8 åren. Vi hade 22 dygn med nederbörd jämfört med medelvärdet för senaste 8 åren som är 16 dygn med nederbörd. Det visar att nederbörden är ganska jämnt fördelad under hela månaden. Vi hade 6 dygn med mer än 10 mm och ett dygn med över 20 mm.

Medeltemperaturen under oktober var 4,7 grader. Det är något högre än medelvärdet för de senaste åtta åren som är på 4,0 grader. Högsta temperaturen uppmättes den 11 oktober på 12,0 grader, medan medelvärdet för de senaste åtta åren är 13,0 grader. Lägst uppmättes -7,8 grader natten till den 24 oktober med påtaglig markfrost. Åttaårsmedelvärdet för lägsta temperatur i oktober är -6,6 grader. Även om månadens medeltemperatur var något högre än åttaårsmedelvärdet, så låg både max och min temperaturerna under respektive åttaårsmedelväde.