Honungsarbete i början av veckan

I början av denna vecka blir det honungsarbete. Det är att slunga och sila honungen.

Avtäckning och perforerong
Slungning