SRF-möte

I helgen deltar jag i SRF:s Representantskapsmöte. Vi håller till i Carlstens Fästning på Marstrand.

Jag är här som representant för Holmön och som deltagare i arbetsgrupperna Redaktionsgruppen, Blåljusgruppen, Gruppen Hållbar Skärgård samt SRFs valberedning. Mötet var riktigt givande och det finns mer att läsa om mötet här https://skargardarna.se/2021/11/12/srfs-representantskapsmote/.

Middag i Riddarsalens valv
Möte i Riddarsalens undervåning