Konstruktivt möte i helgen

Nordbimötet i helgen var både trevligt och konstruktivt. Nu är huvudlinjerna för Nordbikonferensen i mars 2022 uppdragna. Vi diskuterade också projekt och den förvirring som nu råder hos både Jordbruksverket och SBR. Andra frågor vi ägnade tid åt att diskutera var stamboken och webplatsen. Jag åtog mig att gör en insats för utveckling av webplatsen.

Därför ägnade sen söndageftermiddag, efter mötet, åt utveckling och uppgradering av Nordbi:s webplats (www.nordbi.se). Nu blir det middag och sen tar jag nattåget mot Umeå och hemresa i morgon eftermiddag.