Skitjobbet avklarat för denna säsong

Nu är alla latringkärl slamsugna, sköljda och staplade i en container. Containern kommer att transporteras till Dåva för förbränning av kärlen, som inte återanvänds av hygieniska skäl.

Denna gång höll vi på drygt 6 tim. Första svängen höll vi på i drygt 2 tim. Totalt tog det närmare 8 tim att slamsuga alla drygt 150 kärl.