Besök av kommunala tjänstemän

lastad

Idag var jag med på ett besök här på Holmön med kommunala tjänstemän som vill sätta sig in i vilka svårigheter vi har med kommunikationerna till och från Holmön. Allt från kajen och svårigheten för Capella att angöra då det blåser från norr till svävarangöring, helikopterlandningplats och samhällsviktiga transporter som bränsle, mat och post.

De kände att det var viktigt att komma och se hur det ser ut på plats för att bättre förstå svårigheterna och ha ett bra underlag för diskussionerna med Trafikverket och Färjerederiet.

Eftermiddagen ägnades åt administrativt arbete för Nordbiföreningen med bl a rekvisistion av beviljade stödpengar från Jordbruksverket.