Bra att veta om AFA-stöd för arbetsmiljöutbildningar inför årsskiftet

När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans stärks er samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Viktig insformation att känna till inför årsskiftet:

  • AFA behöver få en ansökan per utbildningstillfälle. Det betyder att om du som arbetsgivaren ska ha en utbildning vid flera olika tillfällen för olika grupper behöver AFA få en ansökan per utbildningstillfälle och grupp.
  • Om du som arbetsgivare vill komplettera med fler deltagare till utbildningen måste AFA få information om detta senast samma dag utbildningen startar.
  • För utbildningar som genomförs under 2021 måste ansökan inkomma till AFA senast 2021-12-31.
  • Utbildningar som startar 2022 kan man ansöka för tidigast 2022-01-01.

Läs mer om AFA:s stöd för arbetsmiljöutbildningar.