Mycket honungsrörning senaste dagarna

Honungsomrörare

Under den senaste veckan har arbetet fokuserats på honungsrörning. Nu börjar honungen vara redo att tappa på burk. Det arbetet kommer att ske under morgondagen och under helgen.