Rektur för isar

Idag blev det en första rektur för att undersöka isbildningen i Kvarken. Det ger information både för israpporten på Holmöportalen och för den kommande skoterleden.

Nyis och drivis samt upptornad isvall vid Bergudden
Isläggning i Sörsundet