Idag redovisning och bedömning av projektarbeten

Dagen har varit fokuserad på att lyssna på redovisningar av och bedöma rapporter om projektarbeten till kursen Kemi för miljö- och hälsoskyddsområdet vid Umeå Universitet. Det var projektarbeten med rapporter om olika miljögifter eller miljöpåverkande produkter som t ex perfluorerad skidvalla, PCB, PAH, glyfosat, neonikotinoider, Bisfenol-A, bromerade flamskyddsmemdel.

Projekten har utförts som grupparbeten. Det blev intressanta redovisningar med välskrivna rapporter. Alla var över lag bra eller snäppet bättre. Det är så roligt när studenterna är engagerade och gör bra ifrån sig.