Vädret i januari

Under januari fick vi 34,3 mm nederbörd till största delen som snö. Det är lägre än 10-års medelvärdet för januari, som är 57,4 mm. Antalet nedebördsdygn är också färre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn mot medelvärdet på 18 dygn. Den mesta nederbörden kom som lätt snöfall utspritt över hela månaden. Snödjupet var som högst 1 vecka in i månaden med 46 cm och 40 cm i slutet av månaden samt varierade mellan 31 och 46 cm. I mitten av månaden blev det lite milt och snötäcket sjönk ihop något.

Januari blev temperaturmässigt något varmare än 10-årsmedelvärdet, -4,6 respektive -4,9 grader. Som lägst hade vi -19,9 grader natten till den 8 januari. Det är något lägre än medelvärdet de senaste tio åren, som är -17,9 grader. Högsta temperaturen var 4,5 grader den 24 januari. Medelvärdet för högsta januaritemperatur under de senaste tio åren är 3,4 grader. Det innebär att det varit större temperaturskillnader i januari är normalt, d v s både kallare och varmare än medelvärden för de senaste tio åren.