Idag utbildning om olycksutredning

Idag blev det en utbildning om olycksutredning. Det var en av SAMS utbildningar som hölls av Mattias Strömgren på MSB.

Kursen omfattade olycksteori, utredningsmetoder och analysmetoder, som t ex händelseträdsanalys, felträdsanalys, schweizerostmodellen, avvikelseanalys m fl. Både kvalitativa respektive kvantitativa metoder belystes.