Ny avstalsperiod

ÅVG-besökare

Den 1 mars inleds en ny avtalsperiod med Allmiljö och Vakin för drift av Holmöns ÅVG. Denna gång ingår även sopkörning, komposthantering och containerrangering. Hannes Lundberg och Peter Tornberg har jag avtalat med att i huvudsak sköta de nytillkomna uppgifterna. Avtals perioden är 3 + 1 år.