Februarivädret

I februari kom 55 mm nederbörd till övervägande delen som snö. Det är något med än 10-års medelvärdet för februari, som är 53,1 mm. Antalet nedebördsdygn är ett dygn mindre än 10-års medelvärdet. Vi fick nedebörd under 16 dygn, mot medelvärdet på 17 dygn. Den mesta nederbörden kom två rejäla snöfall i början och mitten av månaden. Snödjupet var som högst direkt efter den andra snökanonen med 66 cm. Snödjupet varierade under månaden mellan 41 i början av månaden och 66 cm som mest. I slutet av månaden blev det lite milt med lite snöblandat regn och snötäcket sjönk ihop något toll 60 cm. Det innebär att vi hade betydligt mer snödjup är medelvärdet för 10-årsperioden, som var som minst 27 cm och som mest 52 cm.

Temperaturmässigt blev februari något kallare än 10-årsmedelvärdet, -6,5 respektive -5,3 grader. Som lägst hade vi -20 grader natten till den 23 februari. Det är något lägre än medelvärdet de senaste tio åren, som är -18 grader. Högsta temperaturen var 2 grader den 28 februari, vilket också är kallare än medelvärdet för högsta februaritemperatur under de senaste tio åren som är 4,2 grader. Det innebär att februari har varit kallare än normalt, d v s både max och min temperature har varit lägre än 10-års medelvärdena.

Sammanfattningsvis så har februari 2022 varit något nederbördsrikare och kallare än normalt för senaste 10-års perioden.