Genomgång av utrustning mm

Idag blev det genomgång av provtagningsutrustning och förberedelser för mätning med kalibering av pumpar och flödesinställningar mm